Classificació petards per edats

Informació bàsica per al correcte consum de productes pirotecnics.

En virtut de l’Art. 121 del Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria, s’estableixen les següents limitacions per a la venda dels artificis pirotècnics:

Categoria 1. COLOR GROC- Majors de 12 anys: Artificis de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats a ser utilitzats en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d’edificis residencials. (Art.8.3 a).

La distància de seguretat haurà de ser igual o superior a 1 metre. (*ITC-2).

Als menors de 12 anys, els està prohibit el subministrament i ús de productes pirotècnics amb excepció dels pistons de percussió per a joguines.

Categoria 2. COLOR VERD– Majors de 16 anys: Artificis de pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell de soroll destinats a ser utilitzats en zones delimitades. (Art.8.3 a).

La distància de seguretat haurà de ser igual o superior a 8 metres. (*ITC-2).

Categoria 3. COLOR VERMELL- Majors de 18 anys: Artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats a ser utilitzats a l’aire lliure en zones de gran superfície i el nivell de soroll de la qual no sigui perjudicial per a la salut humana. (*Art.8.3 a).

La distància de seguretat haurà de ser igual o superior a 15 metres. (*ITC-2).

El nivell sonor màxim no podrà excedir dels 120 dB per a aquestes categories. (*ITC-2)

Categoria 4.- Exclusiu per a experts.

En virtut de l’Art. 7.2 del Reglament d’Articles Pirotècnics i Cartutxeria, s’estableixen les següents limitacions per a l’ús dels artificis pirotècnics:

() El Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades en la Comunitat Valenciana en les quals s’utilitzen artificis de pirotècnia, fa una excepció en les edats per a categories 1 i 2 a menors supervisats per un adult prèviament autoritzat per escrit pels seus pares o tutors, quan participin en «despertáes», «cordás», «correfocs», etc..

Compartir esta entrada

Dejar un Comentar