AVIS LEGAL

Titular de la web www.pirobres.cat i dades de contacte:

La titularitat del present lloc web és d’Esteve Brau Espinosa 77289409W |

Crta. de Canoves,91 Cardedeu 08440 Barcelona.

Amb el domini i lloc web següent : http://pirobres.cat.

La finalitat de la web és informar de la activitat comercial de l’establiment i mostrar la oferta de producte així com el catàleg en petards i pirotècnia disponible a la botiga física amb ubicació a l’adreça ja indicada.

Donar informació i servei telefònic a través del número de contacte +34 634 200 088 o per correu electrònic, info@pirobre.cat | pirobres.cat@gmail.com

Per a qualsevol aclariment si us plau no dubtin a contactar amb nosaltres.

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius per donar suport a la botiga. Excloem la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

Excloem qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzat per a la navegació.

En el cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, Pirobres declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització d’aquests enllaços.